Tavshedspligt
 

Arbejdsspørgsmål

 • Hvornår er du stødt på reglerne om tavshedspligt?
 • Hvad fik du at vide om tavshedspligt?Hvis du vil vide mere...

Lærebog for social- og sundhedshjælpere side 56.

Forvaltningsloven (om tavshedspligt i kapitel 8).

 

 


Arbejdsspørgsmål

 • Hvad tror du, baggrunden for reglerne om tavshedspligt er?
 • Hvad betyder tavshedspligten for etikken i dit arbejde?
 • Hvad betyder det for forholdet til bogeren, at han kan opleve sig sikker på, at du overholder tavshedspligten?
Hvis du vil vide mere...

Spørg nogle borgere, hvad det betyder for dem, at personalet har tavshedspligt.

 

 


Arbejdsspørgsmål

 • Kender du eksempler på, at tavshedspligten er blevet overskredet?
 • Hvad skete der ved det?
 • Kender du eksempler på, at loven om tavshedspligten er blevet fulgt? 
 • Hvordan oplevede du det?
 • Hvordan vil du overholde loven om tavshedspligt?
Hvis du vil vide mere...

Tal med dit praktiksted om dine overvejelser - og hør deres meninger om loven om tavshedspligt.

 

 


Arbejdsspørgsmål

 • Hvordan vil du reagere, hvis en god kollega "taler over sig"?
 • Overvej hvilke følger din evt. indgriben kan få - hvilke fordele og ulemper?
Hvis du vil vide mere...

I lærebogen kan du læse om ligeværdig kommunikation og på den måde finde gode svarmuligheder (se fx under voksen til voksen-kontakt side 235).

 

 


Arbejdsspørgsmål

 • Hvordan hjælper du dig selv til bedst til at huske tavshedspligten?
 • Lav fx dine egen gengivelse af reglerne, så du er sikker på at huske dem i dit arbejde.
Hvis du vil vide mere...

Læg mærke til, hvornår der er brug for din viden om tavshedspligt i løbet af din arbejdsdag - og noter det i din logbog.

 

 


Arbejdsspørgsmål

 • Til hvem må du videregive oplysninger om "dine borgere"?
 • Hvem må du ikke tale med ifølge loven?
Hvis du vil vide mere...

Tal med dit praktiksted om, hvem der kan bede om oplysninger vedrørende "dine borgere", når de fx flytter, eller indlægges på syghus.

Læs også kapitel 8 i Forvaltningsloven om oplysningspligten. 

 

 


Arbejdsspørgsmål

 • Hvordan oplever du det, når andre fortæller fortrolige oplysninger videre om dig?
 • Hvordan oplever du det, når andre fortæller dagligdags oplysninger om dig?
 • Hvilke etiske overvejelser gør du dig om de oplysinger, du videregiver om borgeren?
Hvis du vil vide mere...

Læs om etik, moral og menneskesyn i llærebogen side 51-54.

 

 


Arbejdsspørgsmål

 • Når en borger skriftligt har formuleret, at en bestemt type oplysninger må videregives til bestemte personer med et bestemt formål - hvordan kan d så bruge denne viden?
Hvis du vil vide mere...

Hvad siger loven om skriftligt samtykke?

Se Forvaltningsloven § 28